top of page
Blue And Navy Minimalist Business Zoom Virtual Background.png
Top Perfekt 1L – Overflaterens til næringsmiddelindustri

Top Perfekt 1L – Overflaterens til næringsmiddelindustri

 

Lavtskummende produkt med avfettende og rensende egenskaper for daglig og grundig rengjøring av overflater som er motstandsdyktige mot alkaliske stoffer.

Løser effektivt opp gamle oljeaktige og fete forurensninger av

floral og animalsk opprinnelse. 

Anbefales for alle typer harde overflater.

Ufarlig for miljøet.

 

  •  Bruksområde

- Overflater i næringsmiddelindustri

- Kjøkken, gastronomirom mm. matvarehus

 

  •  Bruksmåte

Grundig rengjøring: 100-200 ml / 10 l vann

Daglig rengjøring: 25-50 ml / 10 l vann

Ved fjerning av gamle, fete forurensninger anbefales

det å blande produktet i min 40°C varmt vann.

Overflater som har kontakt med mat skal vaskes ned med rent vann.

 

PH13

 

  • Fareidentifikasjon

Klassifisering av stoffblandingen i samsvar med

EU-direktiv nr. 1272/2008.

Stoffblandingen er klassifisert som farlig.

 

  • Faresetninger

H314 Forårsaker alvorlige hudforbrenninger og øyeskader.

H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene.

Top Perfekt 1L – Overflaterens til næringsmiddelindustri

kr 159,00Pris

    Betal enkelt med

    bottom of page