top of page
Blue And Navy Minimalist Business Zoom Virtual Background.png
Top Grill 1L

Top Grill 1L 


Bruksklar produkt, utviklet for rengjøring av griller og rister.

Fjerner effektivt svidd forurensning samtidig som

den etterlater en ren overflate.
Parfymefri.

 

  • Bruksmåte

Spray på overflaten, vent 2-5 minutter og vask med svamp/kust.

Ved vanskelige flekker, gjenta prosessen.
Skyll med varmt vann for best effekt.

 

PH 14

 

  • Fareidentifikasjon

Klassifisering av stoffblandingen i samsvar med

EU-direktiv nr. 1272/2008.

Stoffblandingen er klassifisert som farlig.

 

  • Farlige stoffer

Kaliumhydroksid

 

  • Faresetninger

H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne

 

 

Top Grill 1L

kr 169,00Pris

    Betal enkelt med

    bottom of page