top of page
Blue And Navy Minimalist Business Zoom Virtual Background.png
Super Green Specjal NF 20L Gulvvask til verksteder & co

Super Green Specjal NF (no foam)

 

Et lavtskummende, alkalisk preparat med mange bruksområder. Anbefalt for rengjøring av sterkt forurensede, forsømte industrigulv med petroleumsbasert smuss; ekstremt effektiv på verksteder og i tung industri.

 

  • Bruksområde

Bilverksteder, verksteder, servicepunkter, underjordiske garasjer, bensinstasjoner, produksjonshaller, verktøy, motorrengjøring.

 

  • Bruksmåte

Bruk produktet fortynnet, avhengig av graden av tilsmussing:

Til vanlig vask: 50-200 ml / 10 liter vann

Ved høy forurensning: 500-1000 ml /10 liter vann.

Etter rengjøring, nøytraliser gulvet med vann, noe som vil bremse prosessen med gjensmussing.

Ved sprayvask brukes en løsning på min. 5 %

 

PH 14

 

  • Fareidentifikasjon

Klassifisering av stoffblandingen i samsvar med

EU-direktiv nr. 1272/2008.

Stoffblandingen er klassifisert som farlig.

 

  • Farlige stoffer

Natriumhydroksid

 

  • Faresetninger

H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne

 

Super Green Specjal NF 20L Gulvvask til verksteder & co

kr 2 499,00Pris

    Betal enkelt med

    bottom of page