top of page
Blue And Navy Minimalist Business Zoom Virtual Background.png
Super Green Specjal 10L  Lastebil

 

Super Green Specjal - Active Foam

 

Alkalisk konsentrat med stort bruksområde.
Anbefalt for rengjøring av motorer i alle typer mekaniske kjøretøyer og karosserier av varebiler, lastebiler, anleggs- og landbruksmaskiner / kjøretøy.
 

Bruksområde

 Varebiler, tunge gods- og terrengbiler, busser, presenninger, anleggs- og landbruksmaskiner,

overflater i rustfritt stål og aluminium.

 

Blandeforhold 

Sprinkler/sprayflaske:

1:10-1:30 vannløsning om vinteren 

1:20-1:40 vannløsning om sommeren 

i henhold til forurensningsnivået på overflaten.


Skumlanse, bruk den som konsentrat om vinteren og

1:3 løsning om sommeren.


Motorrengjøring: 1:5-1:10 vannløsning.

Portal/tunnel bilvask eller manuell rengjøring: 0,5 %-1 % vannløsning.

 

Vask ned overflaten med høytrykkspyler.

 

OBS: Ikke la produktet tørke på billakken. Unngå å bruke den i sterk sol eller på varme overflater.

 

PH 14

 

Fareidentifikasjon

Klassifisering av stoffblandingen i samsvar med

EU-direktiv nr. 1272/2008.

Stoffblandingen er klassifisert som farlig.

 

Farlige stoffer

Natriumhydroksid

 

Faresetninger

H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne

 

Super Green Specjal 10L Lastebil

kr 1 249,00Pris

    Betal enkelt med

    bottom of page