top of page
Blue And Navy Minimalist Business Zoom Virtual Background.png
Solar Panels 1L  Solcellepanelrens

Solar Panels 1 L  Solcellepanelrens - konsentrat

 

Lett syrlig rengjøringsmiddel utviklet for vask og beskyttelse av solcellepaneler.

Skaper et beskyttende hydrofobisk belegg som reduserer ny smussdannelse.

Produktet er biologisk nedbrytbart. 

100 % lystransmittans.

 

Solcellepaneler mister fort effekt dersom de blir dekket av smuss. Derfor er det anbefalt å vaske de minst en gang i året.

 

  • Bruksmåte

Påfør arbeidsløsning på solcellepanel ved hjelp av en sprayflaske og vent 1-2 minutter.

Skyll av med høytrykkspyler på lav styrke/hageslange.

 

  • Blandeforhold

Grundig rengjøring: 1 % løsning (100 ml / 10 l vann)

Daglig rengjøring: 0,5 % løsning (50 ml / 10 l vann)


OBS: Bruk kaldt eller lunkent vann. Ikke påfør produktet på varm overflate og unngå å arbeide i sterk sollys.

 

PH 5

 

  • Fareidentifikasjon

Klassifisering av stoffblandingen i samsvar med

EU-direktiv nr. 1272/2008.

Stoffblandingen er klassifisert som farlig.

 

  • Farlige stoffer

Alkoholer, C6-12, etoksylert Amino-alkyl-polysiloksan

 

  • Faresetninger 

H318 Gir alvorlig øyeskade

Solar Panels 1L Solcellepanelrens

kr 299,00Pris

    Betal enkelt med

    bottom of page