top of page
Blue And Navy Minimalist Business Zoom Virtual Background.png
SLS Quartz Reloader 700ml

ProDetailing SLS  Quartz Reloader 700ml.

 

Ekstra glatt hydrofobisk keramikk på toppfinish og reloader.

 

Innovativ krem for etterbehandling av keramisk coating.
Det skaper et ekstra, svært slitesterkt lag på overflaten med umiddelbar hydrofobitet og ekstra glatthet.
Forlenger levetiden til keramiske belegg.

 

  • Bruksområde

Bilkarosseri (keramisk-kvarts coating, lakk)

 

  • Bruksmåte  

1. Produktet er klart til bruk 

2. Skal påføres ved en temperatur på 15-18°C.

3. Sørg for at overflaten er tørr, ren og kjølig

4. Avfette overflaten ved hjelp av f.eks. Tenzi IPA Cleaner

5. Fordel jevnt med applikator på et område

6. Ikke vent. Buff den forsiktig med  mikrofiberklut til høy glans

7. Gå til neste område

8. Selvherdet etter min. 4 timer

 

OBS: Ikke påfør produktet på varm overflate og unngå å arbeide i sterk sollys.

 

  • Fareidentifikasjon

Klassifisering av stoffblandingen i samsvar med

EU-direktiv nr. 1272/2008.

Stoffblandingen er klassifisert som farlig.

 

  • Farlige stoffer

Ethanol

 

  • Faresetninger

H226 Brannfarlig væske og damp

H319 Gir alvorlig øyeirritasjon

SLS Quartz Reloader 700ml

kr 399,00Pris

    Betal enkelt med

    bottom of page