top of page
Blue And Navy Minimalist Business Zoom Virtual Background.png
Sapone DEZ Extra 1L

BESKRIVELSE


Desinfiserende flytende såpe for håndvask, basert på kvartære ammoniumforbindelser.
Bakteriedrepende og soppdrepende egenskaper.
Delikat for hendene og tørker ikke ut huden.
Anbefales for bruk i medisinske områder, gastronomi og andre steder med høye hygienekrav.
Parfymefri

 

 

BRUKSOMRÅDE


- håndhygiene i gastronomi
- husholdning
- medisinsk praksis (helsetjenester)

 

 

BRUKSMÅTE


Fordel en liten mengde av produktet (ca. 3 ml) på hendene. Vask hendene etter anbefalingen fra FHI: Gni baksiden av fingrene mot motsatt håndflate, med sammenlåste fingre. Gni høyre håndflate over venstre håndbak inkludert mellom fingrene, og motsatt. Plasser fingrene på høyre hånd i venstre håndflate og gni i roterende bevegelser, og motsatt. Skyll hendene under rennende vann.

Må ikke brukes på skadet hud

 

SAMMENSETNING:
- < 5 % kationiske overflateaktive stoffer
- < 5 % ikke-ioniske overflateaktive stoffer
- hjelpestoffer
Aktive stoffer: Alkyl (C12-16) dimetylbenzylammoniumklorid (ADBAC/BKC
(C12-16)) - 0,5g / 100g

 

PH 5

 

Sikkerhetsdatabladet sendes ut på forespørsel.

 

Fareidentifikasjon:

Klassifisering av stoffblandingen i samsvar med EU-direktiv nr. 1272/2008.

Stoffblandingen er klassifisert som farlig.

 

Faresedler: se bilder

 

Faresetninger:

H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.

H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Sapone DEZ Extra 1L

kr 99,00Pris

    Betal enkelt med

    bottom of page