top of page
Blue And Navy Minimalist Business Zoom Virtual Background.png
R1 – Rims Ceramic Coating 50 ml

R1 – Rims 50ml Ceramic Coating

 

Nanokeramisk belegg beregnet for påføring på aluminium, krom og lakkerte felger.
Et svært effektivt belegg utviklet for å beskytte felger.

Den gir en superhydrofob effekt og en glassaktig glans, samtidig som den beskytter felgene mot smuss, salt, riper og UV-stråler. Motstandsdyktig mot høye temperaturer som genereres under bremsing. Belegget gjør det mye lettere å fjerne smuss fra felgene og holde dem rene.

 

  • Bruksområde

Egnet for alle typer felger

OBS: Ikke påfør på varme overflater eller i direkte sollys.

 

  • Bruksmåte

Forberedelser: Vask felgene grundig med Tenzi felgrens før påføring av coating. Bruk Tenzi Ipa Cleaner etter vask.

1. Før du åpner flasken, rist den og vent i 3 minutter
2. Brett en liten klut rundt den myke siden av applikatoren
3. Påfør noen dråper R1 Rims på kluten
4. Fordel jevnt over felgoverflaten
5. La preparatet stå i ca 7-8 minutter (kryssbindingstid)
7. Poler hele felgen med en mikrofiberklut til stripene forsvinner og overflaten er blank

 

Nyttig å vite:

1. Bruk tynne gummivernhansker
2. Påfør kun innendørs med en temperatur på 18-24 C
3. Sørg for at overflaten er ren og kjølig
4. Avfett og fjern gamle belegg fra overflaten før påføring
5. Vi anbefaler å påføre flere lag med et minimumsintervall på 3 timer
6. Tørketid etter påføring av siste lag – 8 timer
7. Ikke utsett bilen for vann i 24 timer etter påføring av siste lag.

 

 

  • Settet inkluderer

1 stk 50 ml flaske Tenzi R1
1 stk presisjonsapplikator 8 cm x 4 cm x 3 cm
2 stk myk klut 10x10 cm
1 stk mikrofiber 190 gr 38x38 cm

 

  • Fareidentifikasjon

Klassifisering av stoffblandingen i samsvar med

EU-direktiv nr. 1272/2008.

Stoffblandingen er klassifisert som farlig.

 

  • Farlige stoffer

 

  • Faresetninger

H225 Meget brannfarlig væske og damp
H315 Forårsaker hudirritasjon
H319 Irriterer øynene
H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene
H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet

 

 

 

R1 – Rims Ceramic Coating 50 ml

kr 490,00Pris

    Betal enkelt med

    bottom of page