top of page
Blue And Navy Minimalist Business Zoom Virtual Background.png
ProDetailing Snow Foam White 5L

Hvit snow foam PH7 

 

Tykt snøskum for manuell vask av karosseri.
Høykonsentrert, kjemisk nøytralt og biologisk nedbrytbart 
produkt med behagelig kirsebærlukt. Trygg for billakk og 
coating. Produkter er miljøvennlig, inneholder ikke fosfater.
Kan brukes med varmt eller kaldt vann.

 

  • Bruksområde

Egnet for alle lakkoverflater

 

  • Bruksmåte

1. Skyll bilen med vann for å fjerne løs smuss. Bruk forvask om nødvendig, f.eks. Tenzi APC OUT
2. Klargjør 0,1-0,3 % løsning og bruk skumpistol for påføring på hele bilen
3. Vask bilen med svamp eller ullhanske
4. Skyll med vann.

PH7

  • Fareidentifikasjon

Klassifisering av stoffblandingen i samsvar med

EU-direktiv nr. 1272/2008.

Stoffblandingen er klassifisert som farlig.

 

  • Farlige stoffer

D-gluco-pyranose, C8-10 alkylglykosider oligomerer

 

  • Faresetninger

H318 Gir alvorlige øyeskader

ProDetailing Snow Foam White 5L

kr 949,00Pris

    Betal enkelt med

    bottom of page