top of page
Blue And Navy Minimalist Business Zoom Virtual Background.png
ProDetailing P14Si Ceramic Quick Detailer Concentrate 700ml

Ceramic Quick Detailer egnet for lakk, glass, gummi og plastdeler.

Superhydrofobisk kvarts beskyttelse. Concentrate.

 

Et effektivt og brukervennlig preparat for polering og beskyttelse av karosseri basert på polymerer.

Beskytter lakken mot værforhold og UV-stråler.

Gir en langvarig glanseffekt.

Det etterlater et glatt, hydrofobt belegg - en superblank effekt med perleeffekt.

 

  • Bruksmåte

1. Klargjør 1:10 løsning med vann (demineralisert hvis mulig)
2. Spray på ren overflate (våt eller tørr)
3. Buff med mikrofiberhåndkle
4. Gjenta for bedre effekt

 

  • Fareidentifikasjon

 

Klassifisering av stoffblandingen i samsvar med

EU-direktiv nr. 1272/2008.

Stoffblandingen er klassifisert som farlig.

 

  • Farlige stoffer

2-Propanol

 

  • Faresetninger

H315 Irriterer huden

H318 Gir alvorlige øyeskader

 

 

ProDetailing P14Si Ceramic Quick Detailer Concentrate 700ml

kr 399,00Pris

    Betal enkelt med

    bottom of page