top of page
Blue And Navy Minimalist Business Zoom Virtual Background.png
ProDetailing APC OUT Forvask 700ml

APC OUT konsentrat. Kraftvask/forvask.

 

Et ekstremt effektivt produkt for forvask av karosseriet og oppløsning av tungt oljebasert smuss før  manuell vask.
Den fjerner ikke bare tjæreholdig forurensning, men også organisk skitt og oljebaserte flekker.

 

  • Bruksområde

 

OBS: PH14 - sterk alkalisk - kan forårsake alkalisk brann på chrom og aluminium overflater. Ikke anbefalt for Tesla. Ikke påfør på varme overflater eller i direkte sollys.

 

  • Bruksmåte

1. Forbered 10-20 % løsning avhengig av hvor tung forurensningen er.
2. Påføres bilen ved hjelp av en trykksprøyte for best resultat spesielt nedre deler og hjul
3. La produktet virke i ca. 1-2 minutter før produktet løser opp skitten. Ikke la det tørke!
4. Skyll karosseriet med vann. 
5. Bilen er nå klar for manuell vask

 

Nyttig å vite:

1. Bruk med omhu, fordi produktet delvis kan fjerne eksisterende coating og lett voks
2. For å unngå fjerning av coating/voks bruk svakere løsninger eller la det stå i kortere tid

 

  • Fareidentifikasjon

Klassifisering av stoffblandingen i samsvar med

EU-direktiv nr. 1272/2008.

Stoffblandingen er klassifisert som farlig.

 

  • Farlige stoffer

Natriumhydroksid

 

  • Faresetninger

H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne

 

 

 

ProDetailing APC OUT Forvask 700ml

kr 199,00Pris

    Betal enkelt med

    bottom of page