top of page
Blue And Navy Minimalist Business Zoom Virtual Background.png
Platetopprens 0,6L

Platetopprens 0,6L - klar til bruk


Effektivt produkt for å fjerne fett, brent smuss fra induksjons, elektriske kokeplater og stekeovn.

 

  • Bruksmåte

Spray produktet på overflaten.
La stå i 2-5 minutter uten at rensemiddelet tørker.
Tørk av med en klut/kjøkkenpapir.


Gjenta operasjonen ved gjenstridig smuss.
Vask av med rent vann.
Tørk deretter overflaten med en klut/kjøkkenpapir.

 

PH 14

 

  • Fareidentifikasjon

Klassifisering av stoffblandingen i samsvar med

EU-direktiv nr. 1272/2008.

Stoffblandingen er klassifisert som farlig.

 

  • Farlige stoffer

Kaliumhydroksid

 

  • Faresetninger

H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne

Platetopprens 0,6L

kr 149,00Pris

    Betal enkelt med

    bottom of page