top of page
Blue And Navy Minimalist Business Zoom Virtual Background.png
Peisrens 0,6L

Peisrens 0,6L - klar til bruk

 

Skumpreparat for rengjøring av peisglass og peisinnsatser. Trenger effektivt inn i overflaten, fjerner svarte striper,

sot og brannmerker.

 

  • Bruksmåte

Spray preparatet på den kalde overflaten fra en avstand på 15-20 cm, vent 10 sekunder og tørk av med papir eller klut.

Vask så overflaten med en fuktig klut.

Ved ekstrem forurensete overflater, utfør operasjonen

igjen ved hjelp av en myk svamp eller børste.

 

For en skinnende overflate anbefales det bruk av

Tenzi Top Glass.

 

PH 14

 

  • Fareidentifikasjon

Klassifisering av stoffblandingen i samsvar med

EU-direktiv nr. 1272/2008.

Stoffblandingen er klassifisert som farlig.

 

  • Farlige stoffer

Kaliumhydroksid

 

  • Faresetninger

H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne

 

Peisrens 0,6L

kr 159,00Pris

    Betal enkelt med

    bottom of page