top of page
Blue And Navy Minimalist Business Zoom Virtual Background.png
Mugg & Soppfjerner 0,6L

Mugg & Soppfjerner

 

Preparatet fjerner mugg i alle rom med økt luftfuktighet, som kjøkken, bad, loft, vaskerom eller kjeller.

Fjerner mørke avleiringer på rør, vegger, vinduer, fliser osv,

til og med vanskelig tilgjengelige steder.

 

  • Bruksmåte

Beskytt overflater som ikke skal rengjøres.

Produktet er klart til bruk, må ikke fortynnes.

Spray på overflaten fra en avstand på 15-20 cm.

Etter ca 15-30 min. tørk av overflaten med en fuktig klut. Gjenta operasjonen ved kraftig forurensning.

Luft godt etter bruk.

 

OBS: Må ikke brukes sammen med andre produkter.

Kan frigjøre farlige gasser (klor)!

 

  • Farlige stoffer

Aktive stoffer: aktivt klor frigjort av natriumhypokloritt

(innhold av aktivt klor 24,47-24,7 g/l) CAS: 7681-52-9, Natriumhypokloritt.

Natriumhydroksid opptil 10 %.

Kationiske overflateaktive stoffer.

Aktive opptil 5 %.

Fosfonater opptil 5 %.

 

  • Faresettninger

H314 Forårsaker alvorlige hudforbrenninger og øyeskader
H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene
H410 Meget giftig for vannlevende organismer med langvarige effekter

Mugg & Soppfjerner 0,6L

kr 169,00Pris

    Betal enkelt med

    bottom of page