top of page
Blue And Navy Minimalist Business Zoom Virtual Background.png
Mud Off 1L   Pleie av motorsykler, sykler osv.

Mud Off 1 L – Rengjøring og Pleie 

 

Produkt utviklet for rengjøring og pleie av motorsykler, sykler, firehjulinger, terrengkjøretøyer, landbruksmaskiner.

Fjerner umiddelbart gjørme, insektrester og 

oljeholdige forurensninger.

Egnet for rengjøring av metall, plast, gummi, 

emaljerte og krom elementer.

 

  • Bruksområde

Motorsykler, sykler, quads, terrengkjøretøy, landbruksmaskiner, 

hageutstyr.

 

  • Bruksmåte

Produktet er klart til bruk.

Spray produktet på den forurensete overflaten og skyll av med vann etter 1-2 minutter, gjerne med høytrykkspyler / hageslange.

Bruk børste for steder som er vanskelig å nå.

Ved sterkt forurensede overflater, fjern gjørmen først med høytrykkspyler før du påfører produktet.

 

OBS: Ikke la preparatet tørke på overflaten og unngå å arbeide i sterk sollys.

 

PH11

 

  • Fareidentifikasjon

Klassifisering av stoffblandingen i samsvar med

EU-direktiv nr. 1272/2008.

Stoffblandingen er klassifisert som farlig.

 

  • Farlige stoffer

2-aminoetanol Alkoholer, C12-13, etoksylert Isotridecanol, etoksylert

 

  • Faresetninger

H315 Irriterer huden

H318 Gir alvorlig øyeskade.

 

 

 

Mud Off 1L Pleie av motorsykler, sykler osv.

kr 139,00Pris

    Betal enkelt med

    bottom of page