top of page
Blue And Navy Minimalist Business Zoom Virtual Background.png
Mosquitos 1L  Insektfjerner

Mosquitos Insektfjerner - klar til bruk

 

Skum produkt for å fjerne insektrester og andre urenheter av organisk opprinnelse fra vinduer og alle bilkarosserier.

 

  • Bruksområde

Personbiler, lastebiler, busser, motorsykler, quads.

 

  • Bruksmåte

Spre produktet på forurenset overflate og la det virke i ca. 1-2 minutt. Vask av med vann/bilshampoo/høytrykkspyler.

 

OBS: Ikke la preparatet tørke på overflaten og unngå å arbeide i sterk sollys.

 

PH 11

 

  • Fareidentifikasjon

Klassifisering av stoffblandingen i samsvar med

EU-direktiv nr. 1272/2008.

Stoffblandingen er klassifisert som farlig.

 

  • Farlige stoffer

 2-aminoetanol natriumhydroksid

 

  • Faresetninger

H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne

 

 

Mosquitos 1L Insektfjerner

kr 149,00 Vanlig pris
kr 69,00Salgspris

    Betal enkelt med

    bottom of page