top of page
Blue And Navy Minimalist Business Zoom Virtual Background.png
Mono Truck 20L  Aktiv Skum

Mono Truck 20L  Aktiv Skum

 

Høykonsentrert, alkalisk produkt, utviklet for rengjøring av sterkt forurensede biler, lastebiler, dekk, understell og presenninger.

Anbefalt som et universalprodukt for vask av alle typer kjøretøy.

 

Bruksområde

Personbiler, lastebiler, busser, atv, landbruksmaskiner,

dekk, karosseri, presenninger.

 

Bruksmåte

Blandes i henhold til forurensningsnivået på overflaten:

- Sprøyting: Vintersesong 1:30, sommersesong 1:50

- Skumkanon: Vintersesong 1:4, sommersesong 1:6

 For best resultat, påfør produktet fra bunn til topp.

La skummet virke i noen minuter.

- Håndvask: 0,25-0,5 % (25-50 ml / 10 l vann)

 

Skyll av grundig med høytykkspyler, fra bunn til topp.

 

Obs: Ikke la preparatet tørke på overflaten og unngå å arbeide i sterk sollys.

 

PH 14

 

Fareidentifikasjon

Klassifisering av stoffblandingen i samsvar med

EU-direktiv nr. 1272/2008.

Stoffblandingen er klassifisert som farlig.

 

Farlige stoffer

Natriumhydroksid Alkoholer, C9-11, forgrenet og lineær, etoksylert 5-20TE etidronsyre

 

Faresetninger

 H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.

 

Mono Truck 20L Aktiv Skum

kr 2 399,00 Vanlig pris
kr 1 679,30Salgspris

    Betal enkelt med

    bottom of page