top of page
Blue And Navy Minimalist Business Zoom Virtual Background.png
Dugnad -  Peisrens 0,6L (1 ekse/9 stk)

OBS - Prisen gjelder for en eske  (9 stk). Pris per flaske 80,-

 

Peisrens 0,6L - klar til bruk

 

Skumpreparat for rengjøring av peisglass og peisinnsatser. Trenger effektivt inn i overflaten, fjerner svarte striper, sot og brannmerker.

 

Bruksmåte: Spray preparatet på den kalde overflaten

fra en avstand på 15-20 cm, vent 10 sekunder

og tørk av med papir eller klut.

Vask så overflaten med en fuktig klut.

Ved ekstrem forurensete overflater, utfør operasjonen

igjen ved hjelp av en myk svamp eller børste.

 

For en skinnende overflate anbefales det bruk av

Tenzi Top Glass.

 

PH 14

 

Fareidentifikasjon:

Klassifisering av stoffblandingen i samsvar med EU-direktiv nr. 1272/2008.

Stoffblandingen er klassifisert som farlig.

 

Farlige stoffer: kaliumhydroksid

 

Faresetninger:

H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.

 

Dugnad - Peisrens 0,6L (1 ekse/9 stk)

kr 720,00Pris
  • Skumpreparat for rengjøring av peisglass og peisinnsatser.

  • Alle våre produkter sendes i løpet av kort tid. 

Betal enkelt med

bottom of page