top of page
Blue And Navy Minimalist Business Zoom Virtual Background.png
Gum Extra 5L   Dekkshining

Gum Extra  5 l   Høyglans Dekk Beskyttelse

 

Klar til bruk, meget effektivt produkt, utviklet for konservering og polering av overflater og produkter laget av gummi eller plast.
Gir langvarig beskyttelse mot ulike flekker og striper til gummielementer som dekk, støtfangere, pakninger etc.
Beskytter gummi mot UV-stråler.

Trenger ikke å poleres.

Perfekt glans, fornyer og forlenger levetiden til dekket.

 

  • Bruksområde

Dekk, støtfangere, pakninger og

andre gummi - plastelementer.

 

  • Bruksmåte

Påfør små mengder av produktet ved hjelp av klut,

svamp eller applikator

(se Tenzi Gummifornyer Applikator).


OBS: Ikke bruk sprayer ved temperaturer over 25°C.

 

  • Fareidentifikasjon

Klassifisering av stoffblandingen i samsvar med

EU-direktiv nr. 1272/2008.

Stoffblandingen er klassifisert som farlig.

 

  • Farlige stoffer

Hydrokarboner C11-C13

isoalkaner

<2 % aromater

Hydrokarboner C9-11

n-alkaner

isoalkaner

cykloalkaner

<2 % aromater

 

  • Faresetninger

H226 Brannfarlig væske og damp

H304 Kan være dødelig ved svelging om

det kommer ned i luftveiene

H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet

 

 
 

Gum Extra 5L Dekkshining

kr 1 190,00Pris

    Betal enkelt med

    bottom of page