top of page
Blue And Navy Minimalist Business Zoom Virtual Background.png
Gran® Simo 10L  Tørkemiddel

Gran® Simo 10L - Skyllemiddel - Tørkemiddel


Konsentrert, lett syrlig produkt med grønn eplearoma. 

Utviklet for skylling og polering av tallerkener osv i gastronomiske og industrielle oppvaskmaskiner.


Etterlater ingen flekker eller striper.
 

  • Bruksområde

Oppvaskmaskiner i gastronomiske institusjoner, hoteller, restauranter, skoler, barer etc.

 

  • Bruksmåte

Forbruk syklus, 2-5 ml / 10 l vann.
 

PH 3

 

  • Fareidentifikasjon

Klassifisering av stoffblandingen i samsvar med

EU-direktiv nr. 1272/2008.

Stoffblandingen er klassifisert som farlig.

 

  • Farlige stoffer

Sitronsyre

 

  • Faresetninger

H319 Gir alvorlig øyeirritasjon

 

 

Gran® Simo 10L Tørkemiddel

kr 649,00Pris

    Betal enkelt med

    bottom of page