top of page
Blue And Navy Minimalist Business Zoom Virtual Background.png
Gran® Diw 10L   Oppvaskmiddel

Gran® Diw 10L  Oppvaskmiddel

 

Konsentrert, svært alkalisk, lavtskummende produkt,

utviklet for oppvaskmaskiner.
Anbefales for glass, keramikk og aluminium.
Fjerner effektivt matrester og har anti-korrosive egenskaper. 
Parfymefri.

 

  • Bruksområde

Oppvaskmaskiner i gastronomiske institusjoner, hoteller, restauranter, skoler, barer etc.

 

  • Bruksmåte

Forbruk syklus er omtrent 10-30 ml / 10 l vann.
Minimumstemperaturen på vannet: 40-60°C.

 

PH 14

 

  • Fareidentifikasjon

Klassifisering av stoffblandingen i samsvar med

EU-direktiv nr. 1272/2008.

Stoffblandingen er klassifisert som farlig.

 

  • Farlige stoffer

EDTA (etylendiamintetraeddiksyre)

Natriumhydroksid

 

  • Faresetninger

H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne

H373 Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering

 

Gran® Diw 10L Oppvaskmiddel

kr 699,00Pris

    Betal enkelt med

    bottom of page