top of page
Blue And Navy Minimalist Business Zoom Virtual Background.png
Fugerens 0,6L

Fugerens 0,6L

 

Effektiv rengjøring av fuger på gulv og vegger i alle

rom med høy luftfuktighet: Vaskerom, kjøkken, bad, kjeller, loft. Eliminerer grå, mørke og grønne muggavleiringer i fugene mellom fliser, på rør, vegger og vinduer.

 

  • Bruksmåte

Sjekk mot eventuel missfarging på et ikke synlig område.

Spray på overflaten, la stå i noen minutter uten at produktet tørker. Skrubb med en børste, skyll grundig med vann.

Må ikke brukes på fliser med skadet glasur.

Ventiler rommet etter bruk.

 

OBS: Må ikke brukes sammen med andre produkter.

Kan frigjøre farlige gasser (klor)!

 

PH 14

 

  • Fareidentifikasjon

Klassifisering av stoffblandingen i samsvar med

EU-direktiv nr. 1272/2008.

Stoffblandingen er klassifisert som farlig.

 

  • Faresetninger

H315 Forårsaker hudirritasjon

H319 Irriterer øynene

 

 

 

 

 

 

 

Fugerens 0,6L

kr 129,00Pris

    Betal enkelt med

    bottom of page