top of page
Blue And Navy Minimalist Business Zoom Virtual Background.png
En-Jee  Felg og Dekkrens 1L

En-Jee felg og dekkrens - konsentrat

 

Alkalisk produkt, utviklet for å fjerne forurensning på alle typer felger og dekk. Den inneholder ikke aggressive kjemikalier som kan skade den rengjorte overflaten.

Løser opp veismuss, bremsestøv, veisalt osv.

 

1L En-Jee gir 10L felgrens

 

 • Bruksområde

Felger, felgdeksler og hjul.

 

 • Bruksmåte

Påfør En-Jee med en avstand på 15-20 cm.

La det virke 3-5 minuter UTEN at produktet tørker.

Skyll godt med vann/høytrykkspyler.

Bruk børste/pensel for steder som er vanskelig å nå.

 

 • Blandeforhold

Blandes ut med vann 1:5-1:10

(f.eks: 100ml En-Jee og 500-1000ml vann)

Bruk som blandeløsning i henhold til forurensnings tilstanden av overflaten.

 

OBS: Ikke påfør produktet på varm overflate og unngå å arbeide i sterk sollys. Noen Tesla felger tåler ikke alkalisk felgrens.

 

PH 14

 

 • Fareidentifikasjon

Klassifisering av stoffblandingen i samsvar med

EU-direktiv nr. 1272/2008.

Stoffblandingen er klassifisert som farlig.

 

 • Farlige stoffer

Metylklorid av en etoksylert C12-14 alkylmetylamin kvaternær Alkoholer, C12-13, etoksylert natriumhydroksid

 

 • Faresetninger

H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne

En-Jee Felg og Dekkrens 1L

kr 299,00Pris

  Betal enkelt med

  bottom of page