top of page
Blue And Navy Minimalist Business Zoom Virtual Background.png
Dugnad - Platetopprens 0,6L (1 eske/9stk)

OBS - Prisen gjelder for en eske  (9 stk). Pris per flaske 80,-

 

Platetopprens 0,6L - klar til bruk


Effektivt produkt for å fjerne fett, brent smuss fra induksjons- og elektriske kokeplater. 

 

Bruksmåte: Spray produktet på overflaten.
La stå i 2-5 minutter uten at rensemiddelet tørker.
Tørk av med en svamp eller oppvaskklut.


Gjenta operasjonen ved gjenstridig smuss.
Vask av med rent vann.
Tørk deretter overflaten med en klut/kjøkkenpapir.

 

PH 14

 

Fareidentifikasjon:

Klassifisering av stoffblandingen i samsvar med EU-direktiv nr. 1272/2008.

Stoffblandingen er klassifisert som farlig.

 

Farlige stoffer: kaliumhydroksid

 

Faresetninger: H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.

Dugnad - Platetopprens 0,6L (1 eske/9stk)

kr 720,00Pris

    Betal enkelt med

    bottom of page