top of page
Blue And Navy Minimalist Business Zoom Virtual Background.png
Dugnad - Felgrens pakke 12 stk

OBS - Pris er for 12 sett (12 flasker felgrens & 12 blandeflasker, 1 sett koster 130,-)

 

Settet består av 1L En-Jee dekk & felg rens (konsentrat), samt en blandingsflaske med sprayer.

En-Jee felg og dekkrens - konsentrat

 

Alkalisk produkt, utviklet for å fjerne forurensning på alle typer felger og dekk. Den inneholder ikke aggressive kjemikalier som kan skade den rengjorte overflaten.

Løser opp veismuss, bremsestøv, veisalt osv.

 

KONSENTRAT: 1L En-Jee gir 10L felgrens

 

Bruksområde: Felger, felgdeksler og hjul.

 

Bruksmåte: Påfør En-Jee med en avstand på 15-20 cm.

La det virke 3-5 minuter UTEN at produktet tørker.

Skyll godt med vann/høytrykkspyler.

Bruk børste/pensel for steder som er vanskelig å nå.

 

Blandeforhold: Blandes ut med vann 1:5-1:10

(f.eks: 100ml En-Jee og 500-1000ml vann)

Bruk som blandeløsning i henhold til forurensnings tilstanden av overflaten.

 

OBS: Ikke påfør produktet på varm overflate og unngå å arbeide i sterk sollys. Noen Tesla felger tåler ikke alkalisk felgrens.

 

PH 14

 

Blandingsflaske med sprayer 1L

 

Eget felt til å skrive innholdet på som navn, PH verdi

og blandingsforhold.

På siden er det oppgitt merker på hver 100 ml

for å forenkle utblanding av konsentrat,

som f.eks. En-Jee, Solar Panel rens, APC Out +++

 

Fareidentifikasjon:

Klassifisering av stoffblandingen i samsvar med EU-direktiv nr. 1272/2008.

Stoffblandingen er klassifisert som farlig.

 

Faresedler: se bilde

 

Farlige stoffer: Metylklorid av en etoksylert C12-14 alkylmetylamin kvaternær Alkoholer, C12-13, etoksylert natriumhydroksid

 

Faresetninger: H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.

Dugnad - Felgrens pakke 12 stk

kr 1 560,00Pris

    Betal enkelt med

    bottom of page