top of page
Blue And Navy Minimalist Business Zoom Virtual Background.png
DS-1 5L

BESKRIVELSE


Bakterie- og soppdrepende produkt, designet for desinfisering av overflater og teknologiske linjer i næringsmiddelindustrien, inkludert de som har direkte kontakt med mat.
Anbefales for bruk i spa-sentre, frisør- og skjønnhetssalonger, cateringbedrifter, lekeland etc.

 

 

BRUKSOMRÅDE

 

- harde overflater
- gastronomiske disker, teknologiske linjer, overflater som har kontakt med mat
- solarium, skjønnhetssalong, frisørsalonger
- SPA
- kjøleskap, frysere
- kabiner og bagasjerom på kjøretøyene
- sanitære overflater

 

 

BRUKSMÅTE

 

- Overflater som har kontakt med mat:
10 % løsning (100 ml/ 1 l vann).
Spray produktet på den tidligere rengjorte overflaten og la den stå i 60 sekunder.
Overflater som har kontakt med mat skal ettervaskes med rent vann.

- Desinfisering av klimaanlegg (mot Legionella pneumophila):
1% løsning (10 ml / 1 l vann).
Spray produktet på den tidligere rengjorte overflaten og la den stå i 60 sekunder.

 

SAMMENSETNING:
- < 5 % kationiske overflateaktive stoffer
- < 50 % alkoholer

 

PH 8

 

Sikkerhetsdatabladet for profesjonell bruk sendes ut på forespørsel.

 

Fareidentifikasjon:

Klassifisering av stoffblandingen i samsvar med EU-direktiv nr. 1272/2008.

Stoffblandingen er klassifisert som farlig.

 

Faresedler: se bilde

 

Faresetninger:

H226 Brannfarlig væske og damp.

H315 Irriterer huden.

H318 Gir alvorlig øyeskade.

H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.

H400 Meget giftig for liv i vann

DS-1 5L

kr 1 499,00Pris

    Betal enkelt med

    bottom of page