top of page
Blue And Navy Minimalist Business Zoom Virtual Background.png
Diamond Drop Ceramic Coat  50ml

Kvarts Lakkbeskyttelse – holdbar hydrofob effekt- Holdbarhet opp til 5 år.

 

Ekstremt effektivt profesjonelt produkt basert på harpiks og propolymer Si14O2, som gir perfekt utseende og lakkbeskyttelse. Skaper et superhydrofobt belegg.

Avviser vann umiddelbart fra karosseriet uten å etterlate flekker. Diamond Drop er en garanti for langvarig og holdbar beskyttelse mot fuktighet, salt, værforhold og UV-stråler.

Forbedrer dybden og klarheten til lakken.

 

 • Bruksområde

Alle lakkerte overflater i plast & metall

 

OBS: Ikke påfør på varme overflater eller i direkte sollys.

 

 • Bruksmåte

Forberedelser: Bilen må være helt rent og lakken bør være vasket med Tenzi IPA Cleaner

1. Før du åpner flasken, rist den og vent i 3 minutter

2. Brett en liten klut rundt den myke siden av applikatoren
3. Påfør noen dråper av preparatet på kluten
4. Fordel jevnt over ett element med langsgående bevegelser i en retning og deretter på tvers
5. La preparatet stå i ca 3-5 minutter (kryssbindingstid)
6. Poler hele elementet med en mikrofiberklut til stripene forsvinner og overflaten er blank
7. Gjenta det samme på de neste elementene

 

Nyttig å vite:

1. Omgivelsestemperatur: 18-25°C
2. Luftfuktighet: 30-60 %
3. Vi anbefaler å påføre to lag med intervaller på minst 3 timer
4. Varm opp hvert lag separat med en IR-varmer
5. Selvherdningstid: ~24 timer
6. Ikke bruk kjemikalier til vask på 2 uker
7. Etter første vask kan belegget beskyttes med Tenzi SLS, som deretter bør brukes hvert halvår
8. Vask kjøretøyet med Tenzi Quartz Shampoo en gang annenhver måned for å oppnå en holdbarhet opp til 5 år.

 

Settet inkluderer:
1 stk flaske 50 ml DIAMANTDRÅPE
1 stk presisjonsapplikator 8 cm x 4 cm x 3 cm
2 stk myke kluter 10x10 cm
1 stk mikrofiber 190 gr 38x38 cm

 

 • Fareidentifikasjon

Klassifisering av stoffblandingen i samsvar med

EU-direktiv nr. 1272/2008.

Stoffblandingen er klassifisert som farlig.

 

 • Farlige stoffer

Kisel syreetylester

 

 • Faresetninger

H225  Meget brannfarlig væske og damp

H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene

H315  Irriterer huden

H317  Kan utløse en allergisk hudreaksjon

H319  Gir alvorlig øyeirritasjon

H335  Kan forårsake irritasjon av luftveiene

H336  Kan forårsake døsighet eller svimmelhet

Diamond Drop Ceramic Coat 50ml

kr 990,00Pris

  Betal enkelt med

  bottom of page