top of page
Blue And Navy Minimalist Business Zoom Virtual Background.png
De-Icer 600ml

Avisingsmiddel for bilvinduer & lykter

 

Et effektivt produkt for rask avriming av bilvinduer.

Produktet fungerer ved temperaturer ned til -70 grader Celsius. Effekten er synlig umiddelbart etter påføring på  frossen overflate.

Produktet er klar til bruk.

 

  • Bruksområde

Bilvinduer & lykter

Kan også brukes på lås

 

  • Bruksmåte

1. Før du bruker produktet, er det best å koste bort løs snø fra glasset
2. Påfør preparatet på den frosne glassoverflaten 
3. Vent til produktet trer i kraft
4. Fjern den smeltede isen og tørk av glasset
5. Gjenta operasjonen om nødvendig

 

  • Fareidentifikasjon

Klassifisering av stoffblandingen i samsvar med

EU-direktiv nr. 1272/2008.

Stoffblandingen er klassifisert som farlig.

 

  • Farlige stoffer

Ethanol

 

  • Faresetninger

H225 Meget brannfarlig væske og damp
H319 Irriterer øynene

 

De-Icer 600ml

kr 99,00Pris

    Betal enkelt med

    bottom of page