top of page
Blue And Navy Minimalist Business Zoom Virtual Background.png
Clean Up Carwash 10L Bilvaskehall

Clean Up Car Wash  Bilvaskehall

 

Svært konsentrert produkt, utviklet for kjemisk rengjøring

og pleie av  bilvaskehaller som:

Bannere, elementer i rustfritt stål og malt metall.
Fjerner effektivt sedimenter og smuss som oppstår under vanlig bruk i bilvaskehaller.

Fjerner gammel og fersk voks, pulver og andre kjemiske blandinger.

 

 • Bruksområde

Bilvaskehaller, utstyr og bannere, malte og rustfrie

stålkonstruksjoner
 

 • Bruksmåte

Spray overflaten, vent et par minuter (må ikke tørke) og vask av med høytrykkspyler (130-150 bar)

 

 • Blandeforhold: 

1:3  med vann - grundig rengjøring av gamle forurensninger

1:10  med vann - daglig rengjøring

 

OBS: Produktet må ikke brukes på glassoverflater!

 

PH 1

 

 • Fareidentifikasjon

Klassifisering av stoffblandingen i samsvar med

EU-direktiv nr. 1272/2008.

Stoffblandingen er klassifisert som farlig.

 

 • Farlige stoffer

Flussyre

Fosforsyre

 

 • Faresetninger

H310 Dødelig ved hudkontakt

H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne

H301+H331 Giftig ved svelging eller innånding

Clean Up Carwash 10L Bilvaskehall

kr 799,00 Vanlig pris
kr 319,60Salgspris

  Betal enkelt med

  bottom of page