top of page
Blue And Navy Minimalist Business Zoom Virtual Background.png
CAR FOAM   1L   Aktiv Skum

 

Car Foam 1L  Skum Vask

 

Aktiv skum til daglig vask av alle typer personbiler og varebiler uten bruk av børste eller svamp. 

(for ekstremt skitne biler anbefaler vi forvask med APC Out

 

  • Bruksmåte

Skumkanon fra 1:5 til 1:10

Påføres på bilen fra bunn til topp, la det virke i 2-4 minuter, skyll av grundig med høytrykkspyler, fra bunn til topp.

 

OBS: Ikke la preparatet tørke på overflaten og unngå å arbeide i sterk sollys.

 

PH 14

 

  • Fareidentifikasjon

Klassifisering av stoffblandingen i samsvar med

EU-direktiv nr. 1272/2008.

Stoffblandingen er klassifisert som farlig.

 

  • Farlige stoffer

D-glukopyranose, C8-10 alkylglykosider oligomerer EDTA (etylendiamintetraeddiksyre) kaliumhydroksid

 

  • Faresetninger

H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne

 

CAR FOAM 1L Aktiv Skum

kr 99,00Pris

    Betal enkelt med

    bottom of page