top of page
Blue And Navy Minimalist Business Zoom Virtual Background.png
Cabrio Prot 0,6L  Impregnering

Cabrio Prot  Impregnering

På salg pga best før dato er passert. Produktet virker allikevel som det skal.

 

Beskytter overflaten mot misfarging, fukt,

smuss, salt og atmosfæriske forhold.

Nano effekt.


Frisker opp fargen og skaper et beskyttende belegg. 
Impregnert overflate er vannavvisende, noe som gjør at regn ikke trekker inn i den, men renner nedover overflaten som vanndråper.

Begrenser effektivt atmosfæriske forhold og

UV-strålers påvirkning.

 

  • Bruksområde

Cabriolet tak (tekstil), kalesjer.

 

  • Bruksmåte

Påfør produktet jevnt på tørt og rent underlag, med bruk av sprayflaske og la det tørke. Gjenta prosessen opp til 3 ganger for best beskyttelse. La det tørke godt mellom hver gang.

 

OBS: Det anbefales å sjekke fargebestandigheten til materialene du ønsker å impregnere.

 

  • Fareidentifikasjon

Klassifisering av stoffblandingen i samsvar med

EU-direktiv nr. 1272/2008.

Stoffblandingen er klassifisert som farlig.

 

  • Farlige stoffer

Hydrokarboner C9-11, n-alkaner, isoalkaner, cykloalkaner, <2 % aromater propan-2-ol.

 

  • Faresetninger

H225 Meget brannfarlig væske og damp

H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene

H319 Gir alvorlig øyeirritasjon

H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet

 

 

 

Cabrio Prot 0,6L Impregnering

kr 249,00 Vanlig pris
kr 99,00Salgspris

    Betal enkelt med

    bottom of page