top of page
Blue And Navy Minimalist Business Zoom Virtual Background.png
Bleeding Rim Cherry - Felgrens pakke 12 stk

OBS - Pris er for 12 sett (12 flasker felgrens & 12 blandeflasker, 1 sett koster 130,-)

 

 

Bleeding Rim Cherry - Metallpartikkelfjerner - klar til bruk

 

Meget effektiv flyverustfjerner med nøytral PH

og syrefritt produkt utviklet for å fjerne 

metallpartikler & bremsestøv fra billakk og felger. 

Påført væske skifter farge til mørkerødt når det kommer i kontakt med metallpartikler, som gir et klart bilde over antall urenheter.

Lukter kirsebær.

 

  • Bruksområde

Felger og billakk.

 

  • Bruksmåte

Rist flasken før bruk.

Spray produktet på karrosseriet/felgen med en avstand

på ca 15-20 cm. Overflaten skal være kald.

La det virke i 2 minuter UTEN at produktet tørker. Skyll godt med vann/høytrykkspyler.

 

OBS: Ikke påfør produktet på varm overflate og unngå å arbeide i sterk sollys.

 

PH 7

 

  • Fareidentifikasjon

Klassifisering av stoffblandingen i samsvar med

EU-direktiv nr. 1272/2008.

Stoffblandingen er klassifisert som farlig.

 

  • Farlige stoffer

Kaliumhydroksid ammoniumtioglykolat

 

  • Faresetninger

H302 Farlig ved svelging.

H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon

Bleeding Rim Cherry - Felgrens pakke 12 stk

kr 960,00Pris

    Betal enkelt med

    bottom of page