top of page
Blue And Navy Minimalist Business Zoom Virtual Background.png
Asfalt & Limfjerner 300ml

Asfalt og Limfjerner


Fjerner gjenstridig smuss fra karosseri,

vinduer og tekstiloverflater.
Meget effektivt produkt utviklet for punktrensing av gummiflekker, tjære, klistremerker etc.

Produktet er også godt til å fjerne markørrester, plastelina og parafin fra tekstiltepper.

Den kan brukes på maling og vinduer, men ikke bruk den på myk plast, gummitepper eller pakninger på grunn av oppløsningsmidlene og alkoholen i produktets sammensetning.

 

  • Bruksmåte

Spray produktet på en klut eller børste eller direkte på overflaten.
Vent et øyeblikk til produktet virker.

Tørk av forurenset sted med en klut.
Gjenta prosessen om nødvendig.

 

  • Fareidentifikasjon

Klassifisering av stoffblandingen i samsvar med

EU-direktiv nr. 1272/2008.

Stoffblandingen er klassifisert som farlig.

 

  • Farlige stoffer

Reaksjonsmasse av etanol og propan-2-ol (WE: 902-053-3)
Oransje terpen (CAS: 8028-48-6)

 

  • Faresetninger

H222 Ekstremt brannfarlig aerosol
H229 Trykkbeholder: Kan sprekke ved oppvarming
H315 Forårsaker hudirritasjon
H317 Kan forårsake en allergisk hudreaksjon
H319 Irriterer øynene
H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet
H411 Giftig for vannlevende organismer med langvarige effekter

 

Asfalt & Limfjerner 300ml

kr 149,00Pris

    Betal enkelt med

    bottom of page