top of page
Blue And Navy Minimalist Business Zoom Virtual Background.png
APC OUT 5L kraftvask

Apc Out 5L - Forvask, universal rengjøring av overflater

 

                                      - konsentrat -

 

Meget effektivt alkalisk produkt utviklet for utendørs rengjøring av f.eks: Nedre del av bilkarosserier, terrasser, trapper, tak og fasader, urenheter av organisk opprinnelse og petroleumsforurensning.

 

  • Bruksområde

Nedre del av bilkarosserier, fasader, terrasser, trapper.

 

  • Bruksmåte

Påfør produktet på overflaten ved hjelp av Tenzi sprayflaske og vask det deretter av med høytrykkspyler (ca. 100 bar).

Vask med varmt vann (70-80°C) for best effekt.

Små overflater kan vaskes med myk børste og varmt vann.

 

  • Blandeforhold

Bruk som vannløsning i henhold til forurensnings tilstanden av overflaten.

Forvask av biler: 1:10-1:20 (50-100 ml / 1 l vann)

Fasader, terrasser, trapper, søppeldunker osv.

1:5 – 1:10 (100-200 ml / 1 l vann)

 

OBS: Ikke påfør produktet på varm overflate og unngå å arbeide i sterk sollys. Produktet kan reagere på aluminium/chrome.

 

PH 14

 

  • Fareidentifikasjon

Klassifisering av stoffblandingen i samsvar med EU-direktiv nr. 1272/2008.

Stoffblandingen er klassifisert som farlig.

 

  • Farlige stoffer

Metylklorid av en etoksylert C12-14 alkylmetylamin kvaternær Alkoholer, C12-13, etoksylert natriumhydroksid

 

  • Faresetninger

H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne

APC OUT 5L kraftvask

kr 599,00Pris

    Betal enkelt med

    bottom of page