top of page
Blue And Navy Minimalist Business Zoom Virtual Background.png
APC IN 1L         All Purpose Cleaner

APC IN 1L - All Purpose Cleaner


Konsentrert innendørs rengjøringsmiddel for flere overflater,utviklet for rengjøring avsterkt forurensede overflater.
Fjerner effektivt gammelt og friskt smussog urenheter av

organisk opprinnelse.
Etterlater en langvarig frisk aroma.

 

 • Bruksområde

Skinn, tekstil, plast (test før bruk på et ikke synlig område) tre- og trelignende overflater, laminater, finér.

 

 • Bruksmåte

 Tilbered passende arbeidsløsning, påfør den forsiktig på overflaten ved hjelp av en sprayflaske, fordel produktet med en myk børste eller svamp. Vent 15-20 sekunder og vask overflaten grundig.

 

  Blandeforhold:
- 2% (20 ml / 1 l vann) - rengjøring av plast eller laminater.

- 5% (50 ml / 1 l vann) - rengjøring av tekstiloverflater.

- 10% (100 ml / 1 l vann) - rengjøring av skinn eller treoverflater.
- 20% (200 ml / 1 l vann) - fjerning av flekker eller grundig rengjøring.

 

PH 13

 

 • Fareidentifikasjon

Klassifisering av stoffblandingen i samsvar med

EU-direktiv nr. 1272/2008.

Stoffblandingen er klassifisert som farlig.

 

 • Farlige stoffer

 Alkoholer, C12-13, etoksylert kaliumhydroksid

 

 • Faresetninger

H318 Gir alvorlig øyeskade

APC IN 1L All Purpose Cleaner

kr 149,00Pris

  Betal enkelt med

  bottom of page