top of page
Blue And Navy Minimalist Business Zoom Virtual Background.png
Alux GT - Syrebasert felgrens, ferdigblandet

Alux GT - Syrebasert felgrens 

 

Klar til bruk, laget for forurensede aluminiumsfelger.

Fjerner daglig smuss, misfarging og sedimenter.

 

  • Bruksområde

Aluminiumsfelger og aluminiumsbredder

 

  • Bruksmåte

Produktet er klart til bruk uten fortynning.

Spray overflaten du ønsker å rengjøre og etter 30-60 sekunder.

Du kan også påføre produktet med pensel, som er tryggere.

Skyll godt med vann/høytrykkspyler.

 

OBS: Ikke påfør produktet på varm overflate og unngå å arbeide i sterk sollys.

 

PH 1

 

  • Fareidentifikasjon

Klassifisering av stoffblandingen i samsvar med

EU-direktiv nr. 1272/2008.

Stoffblandingen er klassifisert som farlig.

 

  • Farlige stoffer

Flussyre

 

  • Faresetninger

H301+H331  Giftig ved svelging eller ved innånding

H310  Dødelig ved hudkontakt

H314 Forårsaker alvorlige hudforbrenninger og øyeskader

Alux GT - Syrebasert felgrens, ferdigblandet

kr 159,00Pris

    Betal enkelt med

    bottom of page