top of page
Blue And Navy Minimalist Business Zoom Virtual Background.png
Alux 1L – Syrebasert felgrens-konsentrat

Alux 1L  Syrebasert felgrens - konsentrat

 

Korrosjonshemmende produkt, utviklet for periodisk rengjøring av sterkt forurensede aluminiumsfelger.

Fjerner umiddelbart sedimenter fra bremseklosser.

Konsentrat.

 

  • Bruksområde

Aluminiumsfelger

 

  • Bruksmåte

Lag en 1:3 - 1:10 løsning med vann, avhengig av forurensingen.

Spray på overflaten du vil rengjøre, la det virke litt uten at produktet tørker og skyll godt med vann/høytrykkspyler.

 

OBS: Ikke påfør produktet på varm overflate og unngå å arbeide i sterk sollys.

 

PH1

 

  • Fareidentifikasjon

Klassifisering av stoffblandingen i samsvar med

EU-direktiv nr. 1272/2008.

Stoffblandingen er klassifisert som farlig.

 

  • Farlige stoffer

Flussyre

 

  • Faresetninger

H301+H331 Giftig ved svelging eller ved innånding

H310 Dødelig ved hudkontakt

H314 Forårsaker alvorlige hudforbrenninger og øyeskader

Alux 1L – Syrebasert felgrens-konsentrat

kr 299,00Pris

    Betal enkelt med

    bottom of page