top of page
Blue And Navy Minimalist Business Zoom Virtual Background.png
12 STK Mud Off 1L   Pleie av motorsykler, sykler osv.

Ny lav fastpris -12 STK MUD OFF FOR KUN 1399

 

 

Mud Off 1 L – Rengjøring og Pleie

 

 

Produkt utviklet for rengjøring og pleie av motorsykler, sykler, firehjulinger, terrengkjøretøyer, landbruksmaskiner.

Fjerner umiddelbart gjørme, insektrester og

oljeholdige forurensninger.

Egnet for rengjøring av metall, plast, gummi,

emaljerte og krom elementer.

 

Bruksområde

 

Motorsykler, sykler, quads,

terrengkjøretøy, landbruksmaskiner,

hageutstyr.

 

Bruksmåte

 

Produktet er klart til bruk.

Spray produktet på den forurensete overflaten og skyll av med vann etter 1-2 minutter, gjerne med høytrykkspyler / hageslange.

Bruk børste for steder som er vanskelig å nå.

Ved sterkt forurensede overflater, fjern gjørmen først med høytrykkspyler før du påfører produktet.

 

OBS: Ikke la preparatet tørke på overflaten og unngå å arbeide i sterk sollys.

 

PH11

 

Fareidentifikasjon

 

Klassifisering av stoffblandingen i samsvar med

EU-direktiv nr. 1272/2008.

Stoffblandingen er klassifisert som farlig.

 

Farlige stoffer

 

2-aminoetanol Alkoholer, C12-13, etoksylert Isotridecanol, etoksylert

 

Faresetninger

 

H315 Irriterer huden

H318 Gir alvorlig øyeskade.

12 STK Mud Off 1L Pleie av motorsykler, sykler osv.

kr 1 399,00Pris

    Betal enkelt med

    bottom of page